Se på kart

barnehage - privat hole 

treff 15 bedrifter i dette området

Hundstadveien 2343530 Røyse
Carl Platous gate 53511 Hønefoss
logo

Dalsbråten Barnehage er en privat andelsbarnehage.Vi har totalt 48 plasser fordelt på 3 avdelinger.En 0-3 års avdeling , en 2-6 års avdeling og en 3-6 års avdeling1-2 pedagogisk leder og 2 medarbeidere per avdeling.

Smeden 43514 Hønefoss
logo

Vi har barnehageplasser for barn i alderen 1-6 år. Hesteskoen er småbarnsavdelingen vår, 1-2 år. Ambolten 2-4 år og Grua har barn fra 2-6 år. Vår målsetting er at barnehagehverdagen skal være en god læringsarena preget av lek og aktivitet - trygghet, glede og humor. Ved å møte lekende, tydelige og anerkjennende voksne, vil vi gi barna mulighet til å erfare og utvikle gode samspill med andre.

Vikersundveien 1523533 Tyristrand
Veiginveien 3517 Hønefoss
Fossekallveien 353515 Hønefoss

(5)

Hov alle 303515 Hønefoss
Vælerenveien 723533 Tyristrand
Almemoen 203516 Hønefoss