Se på kart

barnehage - privat ringerike 

treff 21 bedrifter i dette området

Smeden Barnehage

Smeden 43514 Hønefoss
logo

Vi har barnehageplasser for barn i alderen 1-6 år. Hesteskoen er småbarnsavdelingen vår, 1-2 år. Ambolten 2-4 år og Grua har barn fra 4-6 år. Vår målsetting er at barnehagehverdagen skal være en god læringsarena preget av lek og aktivitet - trygghet, glede og humor. Ved å møte lekende, tydelige og anerkjennende voksne, vil vi gi barna mulighet til å erfare og utvikle gode samspill med andre.

Dalsbråten Barnehage

Carl Platous gate 53511 Hønefoss
logo

Dalsbråten Barnehage er en privat andelsbarnehage.Vi har totalt 48 plasser fordelt på 3 avdelinger.En 0-3 års avdeling , en 2-6 års avdeling og en 3-6 års avdeling1-2 pedagogisk leder og 2 medarbeidere per avdeling.

Skogstjernen Familiebarnehage AS

Bånntjernveien 423514 Hønefoss

Røyse Familiebarnehage

Hundstadveien 2343530 Røyse

Gårdstunet familiebarnehage

Løkengata 113530 Røyse

Almemoen FUS barnehage AS

Almemoen 203516 Hønefoss

Lykkeliten Familiebarnehage ANS

Vælerenveien 723533 Tyristrand

Almgrenda Steinerbarnehage

Almveien 153520 Jevnaker

Kirkemoen barnehage A/L

Sagveien 193534 Sokna

Veigin barnepark

Veiginveien 3517 Hønefoss

Nakkerud barnepark

Nakkerud 3533 Tyristrand

Sokna Natur- og Gårdsbarnehage

Nordmoveien 213534 Sokna

Østlis Dagmammaservice

Fossekallveien 353515 Hønefoss

Åsatua Naturbarnehage SA

Tjyruhjellveien 213512 Hønefoss

Vesleveien Familiebarnehage AS

Vesleveien 113517 Hønefoss

Hov Barnehage SA

(5)

Hov alle 303515 Hønefoss

Tolpinrud barnehage

Østmoveien 433510 Hønefoss

Njardarhov barnepark

Lisletta 3511 Hønefoss

Fegri Familiebarnehage

Vikersundveien 1523533 Tyristrand

Espira Trygstad barnehage

Trygstadveien 13511 Hønefoss

Nordby Gardsbarnehage

Bakkavegen 283520 Jevnaker