Se på kart

boligutleie stavanger 

treff 491 bedrifter i dette området

Eiendomsdrift AS

Hillevågsveien 584016 Stavanger
logo

Utleie av egne næringsbygg i Hillevåg og Mariero

Westco AS

Myrvangveien 64016 Stavanger
logo

Westco er solid økonomisk forankret og har over 25 års erfaring innen utleie av næringslokaler. Gjennom aktivt eierskap, langsiktig tenkning samt bred erfaring og kompetanse har Westco til hensikt å være en betydelig lokal aktør innen eiendomsutleie.

Barlindhaug Eiendom avd Bergen AS

Zander Kaaes gate 75015 Bergen
logo

Bedriften finnes i Bergen men tar imot kunder fra Stavanger.

Vi skaper gode bomiljøer for deg! Hele utviklingsprosessen vår – fra idé til ferdig bygg – er forankret i grundige analyser av markedet og omgivelsene, lang erfaring med prosjektutvikling, og solid tverrfaglig kompetanse. Utviklingen skjer i nært samspill med våre samarbeidspartnere, der valg og løsninger er et resultat av felles målsetninger.

Tvedtsenteret

(2.67)

Lagerveien 24033 Stavanger
logo

Velkommen til kjøpesenteret TVEDTsenteret sentralt på Forus! Vi tør å kalle oss gigantenes arena kombinert med mindre komplementerende butikker som gjør handelen og opplevelsen komplett. Senteret har 850 gratis parkeringsplasser for gjester slik at det er enkelt å nå og lett å bruke.

Bane NOR Eiendom avd Stavanger

Jernbaneveien 54005 Stavanger
logo

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Eiendomsporteføljen som selskapet forvalter, har en anslått brutto verdi på 46 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 337 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter totalt 2.850 bygg og 3.770 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

Green Mountain AS

Postboks 424150 Rennesøy

Blåmann AS

Østhusvikveien 6094150 Rennesøy

Utstein Kloster Hotell Eiendom AS

4156 Mosterøy

Agromiljø Eiendom AS

Judaberg 4160 Finnøy

Byggmestrenes Hus AS Stavanger

Engelsminnegata 384008 Stavanger

Tams Eiendom AS

Østervåg 94006 Stavanger

Smedvig

Øvre Strandgate 1244005 Stavanger

Hillevåg Eiendom AS

Nesflåtveien 144018 Stavanger

Stavanger Handelstands Forening Solvang

Wessels gate 514008 Stavanger

Augustum AS

Bergelandsgata 164012 Stavanger

Kongsgaten 10 AS

Kongsgata 104005 Stavanger

Habi Sølvberggården AS

Fabrikkveien 34033 Stavanger

Finnøy Fleirbrukshall SA

Hagavegen 24160 Finnøy

Bugge Aase Eiendom AS

Lagårdsveien 914010 Stavanger

Hundvåg Øst AS

Pedersgata 514013 Stavanger

Skagenkaien Holding AS

Domkirkeplassen 24006 Stavanger

Gauselbakken AS

Pedersgata 514013 Stavanger

C S Eiendom AS

Treskeveien 1B4043 Hafrsfjord

Kjell Finnestad AS

Godesetdalen 104034 Stavanger

Malmø Utvikling AS

Haakon VIIs gate 84005 Stavanger