Om Borgen advokatar AS

Vi er eit fullsørvis advokatkontor som tar oppdrag innanfor alle sektorar - for privatpersonar, næringsliv/verksemder og offentlege etatar. 

Om firmaet

Advokattenester til privatpersonar, kommunar og verksemder Borgen Advokatar AS tar oppdrag innanfor alle sektorar – for privatpersonar, næringsliv/verksemder og offentlege etatar.

Borgen Advokatar AS og Borgen Rekneskap AS består av til saman 18 medarbeidarar. 12 er advokatar, 2 er autoriserte rekneskapsførarar og 4 er advokatsekretærar. Til saman utgjer vi eit sterkt juridisk og rekneskapskunnig lag.

Borgen advokatar AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Borgen advokatar AS Advokat, Haugesund - 1
  • Borgen advokatar AS Advokat, Haugesund - 2
  • Borgen advokatar AS Advokat, Haugesund - 3

Mulige nummerkombinasjoner

534560005345 6000534 56 00053 45 60 00