Se på kart
Grimstadholmen 635252 Søreidgrend
Ryfylkevegen 42514137 Årdal I Ryfylke