Se på kart
Vesterveien 444839 Arendal

5 (1)

Privatklinkk med høyt kvalifisert personell med lang erfaring – for din sikkerhet.

Hjetland6993 Høyanger

Firmaet har fem tilsette og held til i romslege og moderne lokale på Hjetland Industripark. Der er der bilverkstad, vaskehall og forretning med sal av bilar og diverse komplementære varer. I byrjinga ar verksemda ein rein bilverkstad, med enkelte kjøp og sal av bruktbilar.

Kvalebergveien 214016 Stavanger