Se på kart

fengselstraff 

treff 233 bedrifter i dette området

Kriminalomsorgen Akershus friomsorgskontor, Lillestrøm

Stengt

Stortorget 112000 Lillestrøm
logo

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster

Kriminalomsorgen Østfold Friomsorgskontor

Brochs gate 31607 Fredrikstad
logo

Østfold friomsorgskontor tilbyr følgende program og kurs for domfelte:• VINN (motivasjonsprogram for kvinner)• Brotts – Brytet (kriminalitetsforebyggende endringsprogram)• En til En (kognitivt endringsprogram)• Samtalegruppe for voldsdømte etter modell av Alternativ til vold (ATV)• På Vei (Trafikk-program)• Trafikk-kurs i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og politiet• Kortprogram Rus• Økonomikurs, individuelt og i gruppe

Kriminalomsorgen Akershus friomsorgskontor Sandvika underkontor

Stengt

Løkketangen 20B1337 Sandvika
logo

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster

Kriminalomsorgen Akershus friomsorgskontor Ski underkontor

Stengt

Jernbaneveien 6C1400 Ski
logo

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster

Trøndelag Tingrett

Munkegata 207013 Trondheim

Sis-Ja Nuorta-Finnmárkku Diggegoddi /Indre og Østre Finnmark Tingrett

Postboks 549811 Vadsø

Vestre Innlandet Tingrett

Postboks 692801 Gjøvik

Salten og Lofoten Tingrett

Postboks 3228001 Bodø

Sør-Rogaland Tingrett

Postboks 1594001 Stavanger

Nord-Troms og Senja Tingrett

Postboks 25109270 Tromsø

Oslo Tingrett

C. J. Hambros plass 40164 Oslo

Ringerike, Asker og Bærum Tingrett

Postboks 5781302 Sandvika

Telemark Tingrett

Postboks 26243702 Skien

Haugalandet og Sunnhordland Jordskifterett

Postboks 495401 Stord

Møre og Romsdal Jordskifterett

Postboks 1026151 Ørsta

Møre og Romsdal Tingrett

Postboks 13546001 Ålesund

Haugaland og Sunnhordland Tingrett

Postboks 3855501 Haugesund

Søndre Østfold Tingrett

Postboks 1131601 Fredrikstad

Telemark Jordskifterett

Postboks 28563702 Skien

Nord-Troms Jordskifterett

Postboks 66029296 Tromsø

Hordaland Tingrett

Postboks 74125020 Bergen

Follo og Nordre Østfold Tingrett

Postboks 641401 Ski

Romerike og Glåmdal Tingrett

Postboks 3932001 Lillestrøm

Østre Innlandet Jordskifterett

Postboks 532501 Tynset

Vestre Viken Jordskifterett

Postboks 16333007 Drammen