Se på kart

ferjeruter 

treff 16 bedrifter i dette området

Jens Müllers gate 33110 Tønsberg
logo

VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter. Om lag 220 busser kjører 10 millioner rutekilometer pr år og det foretas ca. 10 millioner reiser årlig. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidratil å redusere klimagassutslipp.

Jens Müllers gate 33110 Tønsberg
logo

VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter. Om lag 220 busser kjører 10 millioner rutekilometer pr år og det foretas ca. 10 millioner reiser årlig. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidratil å redusere klimagassutslipp.

Brattørkaia 17B7010 Trondheim
Brattørkaia 17B7010 Trondheim

(1)

Børehaugen 1A4006 Stavanger
Møllendalsveien 1A5009 Bergen
Haugåsstubben 8B4016 Stavanger

(2.56)

Møllendalsveien 1A5009 Bergen
Tollbodgata 224611 Kristiansand S
Nedre Enggate 5-76509 Kristiansund N
Storgata 76100 Volda