Om Forum Revisjon AS

Vi kan gjerne være din revisor for ditt selskap - eller vi kan være din rådgiver eller regnskapsfører.

Våre revisjonstjenester er akkurat det du ser etter - dersom du;

- ønsker en profesjonell og erfaren statsautorisert revisor – som i tillegg har praksis fra næringslivet, både som ansatt, leder og styremedlem – samt erfaring med «management for hire» innenfor regnskap & økonomi/ finans.

- ønsker en kompetent diskusjonspartner - ved en revisjon som fokuserer på de største risikoer og en revisor som forstår virksomheten.

- ønsker en revisjon som også fokuserer på hvor du går – ikke bare hvor du har vært. En årlig revisjon som bare ser tilbake på fortiden vil ikke hjelpe deg framover ift hurtige markedsendringer.

- vil unngå dyre administrasjons-(overhead-) kostnader på ditt revisorhonorar.

- forventer en kostnadseffektiv revisjon - gjennom faglig kompetanse, lang erfaring og bruk av de mest moderne IT verktøy.

Om oss

Forum Revisjon AS er en Bergen basert revisjons- og rådgivningsvirksomhet, og tilbyr tjenester innenfor revisjon, rådgivning og regnskapsførsel til selskaper og organisasjoner.

Våre kunder er små og mellomstore lokale virksomheter, innenfor ulike bransjer, totalt om lag 300 kunder.

Vi er en del av et større kontorfellesskap, og vi holder til i nye lokaler med lett tilkomst og gode parkeringsfasiliteter. Du kan besøke oss i MindeParken i Kanalveien 105.

Forum Revisjon AS' valgte linker