frivilligsentral 

treff 355 bedrifter i dette området

Viksveien 303530 Røyse
logo

Hole kommune ligger sentralt på Østlandet ca. 30 min. kjøring fra Sandvika og 40 min. fra Oslo

Byfogd Sandbergs gate 51532 Moss
logo

Moss Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i Moss. Det overordnede målet for Frivilligsentralen er å bedre de sosiale nettverkene og bidra til å skape et godt og trygt nærmiljø for den enkelte. Frivilligsentralen drives på basis av frivillige, ubetalte medarbeidere, med unntak av daglig leder, som er ansatt på heltid. Hjelpen er gratis for brukerne.

Botten Hansens gate 92670 Otta
logo

Sel kommune har gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, boligtomter i alle deler av kommunen, muligheter for variert friluftsliv, aktive lag og organisasjoner, et bredt arbeidsmarked og varehandelstilbud samt et spennende kulturtilbud. I Sel kommune bor det 5 531 innbyggere per. 31.12.2021.

Byfogd Sandbergs gate 51532 Moss
logo

Frivilligsentralen formidler kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Du kan være frivillig, du kan få hjelp, eller begge deler. Vi har også aktiviteter der alle kan delta.

Sørlandsveien 628624 Mo I Rana
Arne Garborgs veg 164340 Bryne
Tyinvegen 51512975 Vang I Valdres
Skriveralmenningen 24370 Egersund
Uggdalsvegen 3015685 Uggdal
Falkåsveien 83960 Stathelle