Om Lindstad Bygg AS

Lindstad Bygg er ei godkjent opplæringsbedrift og tar årleg i mot lærlingar. Me prøver å ha ein til to lærlingar til ei kvar tid. Som bedrift ynskjer me å legge tilhøva til rette for eit godt arbeidsmiljø. HMS er eit viktig verktøy for at me skal få dette til, og me arbeider jamt med å fremje dette arbeidet.

Lindstad Bygg AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Lindstad Bygg AS Entreprenør, Voss - 1
  • Lindstad Bygg AS Entreprenør, Voss - 2
  • Lindstad Bygg AS Entreprenør, Voss - 3

Mulige nummerkombinasjoner

565103485651 0348565 10 34856 51 03 48