Om Malerhuset AS

Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?

Omtaler om Malerhuset AS

مسیحیان مبارز ایران

mer enn ett år siden

REFERANSE

Til den det måtte angå.

Malerhuset gjorde sommeren 2008 et stor rehabiliterings prosjekt for Østerdalsgata 4 – 6 Borettslag i Oslo. Dette besto i å fjerne al gammel maling og slett murpuss, legge ny puss, rehabilitere alle sålbenker og diverse omramninger og trekninger samt å male fasaden på nytt med Keim Granital, bruttoareal ca 2000m2. I tillegg fulgte det en del annet arbeid, heriblant blikkenslager arbeider med skifting av nedløpsrør blant annet. Til kontrakten lå også utskifting av totalt 17 takvinduer til gårdens loftsleiligheter, samt noen andre vindusarbeider. Malerhuset benyttet underleverandører på både murarbeidene og på vindusarbeidene.

Samlet prosjektpris var ca kr. 3 000 000,-

Arbeidet var forutsatt å ta ca tre måneder, og skulle sluttføres innen 1. september 2008. Borettslaget ved styreleder, og ved prosjektleder, hadde jevnlig kontakt med Malerhuset gjennom hele anleggsperioden.

Prosjektet ble sluttført ca. to uker etter antatt sluttdato. Dette var tilfredsstillende gitt de usikkerhetsestimater som var før oppstart. Malerhuset håndterte endringer og tillegg underveis på en tilfredsstillende måte. Malerhuset forholdt seg til prosjektets økonomi på en meget god måte.

Borettslaget tok over produktet 17. september 2008. Prosjektet har blitt utført på en god håndverksmessig måte. Det har ikke vært etterarbeid knyttet til leveransen. Jeg kan på bakgrunn av borettslagets erfaringer med Malerhuset anbefale dette firmaet til andre som skal utføre fasadearbeider.

Med hilsen

Thomas Baardseng
Styreleder
Mobil 97953323

Oslo, 09.03.2009

Anonym bruker

mer enn ett år siden

Søylen Eiendom As sitter i svært hyggelige lokaler i Drammensveien 49 og har brukt store ressurser for å få de ønskede kontorfasiliteter.

Da det ble behov for å utvide, ønsket vi å videreføre den høye håndverksmessige kvaliteten og vi valgte Malerhuset As v/ Niels Christensen til å forestå malerarbeidene i 2. etasje og trapperom.

At arbeidene er utført til avtalt pris og tid, er i seg selv gledelig, men arbeidene er også kvalitetsmessig ab en meget høy håndverksmessig standard.

Vi kan anbefale Malerhuset As når kvalitet teller, og vil bruke dem ved fremtidige arbeider.

For Søylen Eiendom As

______________________________
Åsmund Rønold
Teknisk Sjef

Kategorier

Nøkkelord

Nøkkelord mangler

Mulige nummerkombinasjoner

219150002191 5000219 15 00021 91 50 00