Se på kart
Arnstein Arnebergs vei 281366 Lysaker

Hystorsys AS is a spin-off company from the Norwegian Institute for Energy Technology (IFE), and focuses on the use of metal hydrides for compression and storage of hydrogen. Hystorsys benefits from more than 40 years experience from IFE concerning the properties, synthesis and behaviour of hydrogen in solid materials the metal hydrides (MH).

Gaustadalléen 210349 Oslo

Transportøkonomisk institutt (TØI)TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.TØI ble opprettet i 1958, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

Kjøpmannsgata 107013 Trondheim

Et uavhengig arbeidsfellesskap bestående av sosiologer med tilknytning til/med bakgrunn fra NTNU

Forskningsveien 10373 Oslo
Hjalmar Johansens gate 149007 Tromsø
Gaustadalléen 23A0373 Oslo
Hjalmar Johansens gate 149007 Tromsø