Om Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt (TØI)TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.TØI ble opprettet i 1958, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell stiftelse som skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Instituttet mottar basisbevilgning og prosjektstøtte fra Norges forskningsråd og driver tverrfaglig, anvendt forskning på oppdrag fra i hovedsak

offentlige etater, privat næringsliv og EU-kommisjonen.

Instituttet har et flerfaglig forsk-ningsmiljø med ca. 100 ansatte og har til enhver tid mer enn 200 pågående forskningsog

utredningsprosjekter.

Kjerneverdier

Instituttets kjerneverdier er uavhengighet, etterrettelighet

og fellesskap.

Uavhengighet: Verken oppdragsgivere eller andre interessegrupper

kan styre konklusjonene i TØIs arbeider. Konklusjonene

følger av den analysen som blir gjort og den kunnskapen

som kommer fram gjennom prosjektet.

Etterrettelighet: TØIs rapporter og resultater er som

hovedregel offentlige, slik at både metode og resultater kan

etterprøves.

Fellesskap: Forskerne ved instituttet arbeider sammen

og deler kunnskap og kompetanse på tvers av faggrensene.

Oppdragsgivere

Omsetningen i 2016 var 128,5 millioner kroner. Om lag 40

prosent av midlene kommer fra Norges forskningsråd i

form av basisbevilgning og prosjektkontrakter. Vegdirektoratet

er den nest største oppdragsgiveren. Se diagram.

EU-forskning

Instituttet har de senere årene deltatt i 60–70 forskningsprosjekter

i EUs rammeprogram og har også ledet flere

av konsortiene. Prosjektene dekker et vidt faglig spekter,

fra trafikksikkerhetstiltak, kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk,

til godstransport, utvikling av samfunnsøkonomiske

metoder og modeller og optimalisering av samferdselspolitikk

i byområder.

Formidling

Instituttet produserer hvert år om lag 80 TØI-rapporter

som kan lastes ned gratis fra vår hjemmeside www.toi.

no

Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforsknings valgte linker

Bildegalleri

  • Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Forskning, Utvikling, Oslo - 1

Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning, Firmainformasjon

Offisiell informasjon

Juridisk navn-
Selskapsform:-
Stiftelsesdato-
Org.nr:-
Aksjekapital-
Omsetning.-
Firmaskatt-
NACE-bransje

Lederstillinger/Administrasjon