Se på kart
Østre Strandgate 14610 Kristiansand S
Øvre Lekve 175730 Ulvik

Garden Lekve ligg i ei sørvendt helling med beste klimatiske tilhøve for fruktdyrking.Garden har lang tradisjon for fruktdyrking og heile garden er i dag planta til med frukt.Ein god del av garden er brattlendt og dette medfører store utfordringar på den driftstekniske sida.

Carpenter Court, Maple Road 1,Bramhall, Stockport SK7 2DH CHESHIRE