Om Nordland Havfiske AS

HAVFISK er Norges største trålrederi med 9 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk.HAVFISK AS baserer sin virksomhet på naturressursen fisk. HAVFISK er et rendyrket fangstselskap og har 10 trålere. Selskapet fisker i hovesdak torsk, hyse og sei. All fisk blir sløyd og kappet ombord og selskapet kan tilby fersk og frossen fisk hele året. HAVFISK leverer en vesentlig del av fersk fisk til Norway Seafoods.

Bildegalleri

  • Nordland Havfiske AS Fisking, Vestvågøy - 1
  • Nordland Havfiske AS Fisking, Vestvågøy - 2
  • Nordland Havfiske AS Fisking, Vestvågøy - 3