Om Noricom Vest AS

Noricom er en av Norges største leverandører av språktjenester. Vi leverer tolker på de fleste språk og oversetter alle typer dokumenter og tekster for næringsliv, offentlig forvaltning og privatpersoner.

Oversetting:

Vi oversetter alle typer dokumenter innenfor de fleste fagområder, også juridiske og medisinske dokumenter. Vi har i tillegg opparbeidet en unik kompetanse på oversettelse av ikke-vestlige språk.

Vi benytter dyktige oversettere, både fagoversettere og statsautoriserte translatører. Vårt nettverk spenner seg fra lokalt til globalt, noe som gjør at vi kan oversette fra og til over 100 ulike språk.

Tolking:

Alle våre tolker har gjennomgått Noricoms interne tolkekurs, og i tillegg er mange av dem også registrert i tolkeportalen.no. Portalen driftes av IMDi, som er tolkefaglig myndighet i Norge. Mange har også statsautorisasjon eller tolkeutdanning fra høyskole. Vi stiller strenge krav til konfidensialitet; alle våre tolker er underlagt taushetsplikt og har signert en egen taushetserklæring.

Noricom Vest AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Noricom Vest AS Flerspråklig tolk, Bergen - 1
  • Noricom Vest AS Flerspråklig tolk, Bergen - 2
  • Noricom Vest AS Flerspråklig tolk, Bergen - 3
  • Noricom Vest AS Flerspråklig tolk, Bergen - 4