Se på kart
Strømsø torg 43044 Drammen

1 (1)

Bedriften finnes i Drammen men tar imot kunder fra Vikersund.

Brakar er ansvarlige for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Buskerud.

Hov alle 323515 Hønefoss

Bedriften finnes i Hønefoss men tar imot kunder fra Vikersund.

Tilknyttende kommmuner Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal og Sigdal kommuner.