Se på kart

offentlige etater 

treff 3216 bedrifter i dette området

Ytre Sandgate 25A4514 Mandal
logo

Lindesnes er landets sydligste kommune. Vi har om lag 23.500 innbyggere og 2 100 ansatte, og er en av de største kommunene på Agder. Lindesnes er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Ávjovárgeaidnu 509730 Karasjok
logo

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Prof. Olav Hanssens v. 104021 Stavanger
logo

Første januar 2024 ble Petroleumstilsynet til Havindustritilsynet; Ptil er blitt Havtil. Som fagetat skal vi bidra til regjeringens mål om det grønne skiftet, men endringen betyr på ingen måte at vi er mindre opptatt av sikkerhet og arbeidsmiljø for alle som arbeider med olje og gass på norsk sokkel.

Kongens gate 438514 Narvik
logo

Som en del av bompengereformen skal innkreving av bompenger utføres av kommersielle selskaper. Alle AutoPASS - avtaler i region Nord er overført til Fremtind Service. Bilister som har AutoPASS - avtale skal kontakte sin utsteder. Oversikt over godkjente utstedere finner du på autopass.no.

Rønnebergplassen 176084 Larsnes
Oldervikveien 57980 Terråk
Kongens gate 397713 Steinkjer
Havnegata 488900 Brønnøysund
Havnegata 488900 Brønnøysund
Havnegata 488900 Brønnøysund
Havnegata 488900 Brønnøysund
Nygaardsgata 14-161606 Fredrikstad
Havnegata 488900 Brønnøysund
Stensberggata 250170 Oslo
Havnegata 488900 Brønnøysund
Havnegata 488900 Brønnøysund
Bøckmans gate 24370 Egersund