ppt 

treff 90 bedrifter i dette området

Færder kommune

Tinghaugveien 183140 Nøtterøy
logo

Velkommen til Færder kommune

Randaberg kommune

Åpent

Randabergveien 3704070 Randaberg
logo

Randaberg ble utskilt fra Hetland som egen kommune 1. juli 1922. Randaberg ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste nabo. Kommunen grenser også mot Sola i sørvest (i sjø), Rennesøy kommune i nordøst og Kvitsøy kommune i nordvest.

Stranda kommune

Åpent

Øyna 136200 Stranda
logo

Pedagogisk-Psykologisk Distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen

Åpent

Havnegata 18400 Sortland
logo

Pedagogisk-Psykologisk Distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen er et interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste mellom kommunene Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Lødingen. Samarbeidet ble opprettet i 1972, og hovedkontoret ble lagt til Sortland.

Porsanger kommune

Brennelv Fossestrand 9700 Lakselv
logo

Iveland kommune

Åpent

Frikstadveien 204724 Iveland
logo

Iveland kommune ligger i Aust-Agder og grenser til Vennesla kommune (Vest-Agder) i sør, Evje & Hornnes kommune i nord og Birkenes kommune i øst. Kommunens areal er på 260 km2 og folketallet har nå passert 1330 innbyggere. Kommunen har spredt bosetting og tre mindre tettsteder; Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå. Kommuneadministrasjonen holder til på Birketveit.

Oslo kommune Utdanningsetaten

Åpent

Grensesvingen 60663 Oslo
logo

Utdanningsadministrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

Årdal kommune

Åpent

Statsråd Evensens veg 46885 Årdalstangen
logo

Årdal er en kommune i Vestland fylke. Kommunen omfatter Årdalsfjorden og Årdalen innenfor med omliggende fjelltrakter. I øst når kommunen til Tyins vestbredd og i nord til Hurrungane i Jotunheimen.

Fredrikstad kommune PPT

Nygaardsgata 14-161606 Fredrikstad

Stavanger kommune

Åpent

Øvre Kleivegate 154005 Stavanger

Karmøy kommune

Åpent

Statsråd Vinjes gate 254250 Kopervik

Notodden kommune

Teatergata 33674 Notodden

Vindafjord kommune

Åpent

Rådhusplassen 15580 Ølen

Sarpsborg kommune

Glengsgata 381706 Sarpsborg

Sørfold kommune

Straumen 8226 Straumen

PPT Luster

Øyagata 46868 Gaupne

Luster kommune

Øyagata 46868 Gaupne

Vågan kommune

Storgata 298300 Svolvær

PPT for Giske

Valderhaug 106050 Valderøya

Steinkjer kommune

Åpent

Kongens gate 397713 Steinkjer

Rakkestad Kommune

Rådhusveien 81890 Rakkestad

Suldal kommune

Åpent

Eidsvegen 704230 Sand

Haugesund kommune

Åpent

Kirkegata 855528 Haugesund

PPT-kontoret

Stølshaugvegen 55460 Husnes

Ringerike kommune

Åpent

Osloveien 13511 Hønefoss