Se på kart

quadrum 

treff 7 bedrifter i dette området

Dronningens gate 53211 Sandefjord
Schweigaards gate 330191 Oslo
Vesterveien 34612 Kristiansand S
logo

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Eiendomsporteføljen som selskapet forvalter, har en anslått brutto verdi på 46 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 337 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter totalt 2.850 bygg og 3.770 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

Schweigaards gate 330191 Oslo
Schweigaards gate 330191 Oslo
Schweigaards gate 330191 Oslo
Schweigaards gate 330191 Oslo