Se på kart
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 63722 Skien

Betanien Hospital er en selveid non profit stiftelse, stiftet av Metodistkirken. Sykehuset har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om å yte spesialisthelsetjenester innen fagområdene revmatologi, øye og ortopedi. Det lille, men faglig store, spesialistsykehuset Betanien Hospital ligger i hjertet av Telemark, Skien.

revmatolog Nøkkelord

Revmatologi har vært en spesialitet ved Betanien Hospital siden 1965. I dag er det 3 spesialister i revmatologi og 5 assistentleger ved avdelingen.

Sandviksveien 1761337 Sandvika

Oslofjordklinikken er en privat klinikk med kort ventetid på spesialistkonsultasjoner og behandling. Vi er en av landets ledende spesialistklinikker innenfor nevrokirurgi og ortopedi. Vi ønsker å bidra til at flest mulig pasienter kan vende tilbake til et liv uten plager og smerter. Vi har åpent både på dag- og kveldstid.

Rødbergveien 69408 Harstad

Velkommen til Vitalisklinikken og Vitalis Bedriftshelsetjeneste-Hålogalands eneste kombinerte private helseklinikk og bedriftshelsetjeneste

Olav Kyrres gate 404005 Stavanger
Margrethe Grundtvigs veg 62609 Lillehammer
Ráđđeviessogeaidnu9730 Karasjok
Tollbodgata 44611 Kristiansand S
Grandegata 586210 Valldal
Vestbrynet 361160 Oslo
Strandkaien 165013 Bergen
Tollbodgata 44611 Kristiansand S
Godheimveien 1093440 Røyken
Astrids vei 64633 Kristiansand S