Se på kart
Vallsetvegen 2972330 Vallset

Velkommen til Romedal Almenning og Stange Almenning - to store skogeiendommer beliggende på Hedmarken. Allmenningene har til sammen om lag 1000 eiere/bruksberettigede.

Tøsti Lille2330 Vallset
Tomter2330 Vallset
Vallsetvegen 2972330 Vallset
Amundrudgutua 42330 Vallset
Vallsetvegen 2972330 Vallset
Tøsti Lille2330 Vallset
Fossvegen 6422330 Vallset
Åsvangvegen 4292332 Åsvang
Åsvangvegen 6842332 Åsvang
AASEN SØNDRE2330 Vallset
Kolomoen 6332337 Tangen
Øgardshøgda 872330 Vallset
Odalsvegen 2272330 Vallset