Se på kart
Niitonjárgeaidnu 28-309730 Karasjok

Samisk videregående skole i Karasjok.

Ávjovárgeaidnu 509730 Karasjok

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Fitnodatgeaidnu 669730 Karasjok
Ráđđeviessogeaidnu 19730 Karasjok
Ávjovárgeaidnu 509730 Karasjok
Ráđđeviessogeaidnu 49730 Karasjok
Ráđđeviessogeaidnu 49730 Karasjok
Ráđđeviessogeaidnu 49730 Karasjok
Rådhusgata 49730 Karasjok
Ráđđeviessogeaidnu 49730 Karasjok
Deanugeaidnu 22599734 Karasjok