Se på kart

skole modum 

treff 47 bedrifter i dette området

Buskerud videregående skole

Åpent

Jellumveien 13340 Åmot
logo

Buskerud videregående skole i Modum har 670 elever og 170 ansatte. Hovedskolen ligger i Jellumveien 1 i Åmot og avdeling Buskerud har adresse Buskerudveien 134, Buskerud gård.

Vikersund skole

3370 Vikersund

Søndre Modum ungdomsskole

3340 Åmot

Sysle skole

3370 Vikersund

Nordre Modum ungdomsskole

3370 Vikersund

Stalsberg skole

3360 Geithus

Ung Invest Aib avd Midtfylket

Nedre Nedmarken 93370 Vikersund

Krisesenteret i Hønefoss

Åpent

Hov alle 323515 Hønefoss
logo

Bedriften finnes i Hønefoss men tar imot kunder fra Modum.

Tilknyttende kommmuner Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal og Sigdal kommuner.

Brakar as

Åpent

(1)

Strømsø torg 43044 Drammen
logo

Bedriften finnes i Drammen men tar imot kunder fra Modum.

Brakar er ansvarlige for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Buskerud.

Arbeidstreningsgruppa Kattfoss

Rådhusveien 13370 Vikersund

Modum kommune

Åpent

Rådhusveien 13370 Vikersund

Modum kommune Hjemmetjeneste Sør

Telesletta 73340 Åmot

Modum kommune Sentraladministrasjon

Rådhusveien 13370 Vikersund

Modum kommune Teknisk Sektor

Rådhusveien 13370 Vikersund

Modum kommune Undervisningsetat

Rådhusveien 13370 Vikersund

Voksenopplæringen i Modum

Vikersundgata 83370 Vikersund

Kommuneoverlegen i Modum

3370 Vikersund

Mælumenga Barnehage

Melumveien 23340 Åmot

Modum kommune Vikersund Arbeidssenter

Ilenkleiva 2A3360 Geithus

Vikersund helsestasjon

Rådyrveien 43370 Vikersund

Kroka Barnehage

Fossveien 3370 Vikersund

Barnas hus barnehage

Rådyrveien 63370 Vikersund

Geithus bo- og dagsenter

3360 Geithus