Se på kart
Hillevågsveien 994016 Stavanger

5 (1)

Vågsmyrgata 224020 Stavanger

Rogaland Renovasjon AS er et renovasjonsfirma med spesialisering i utførelse av rørinspeksjon, trasesøking, høytrykkspyling/åpning av rør og tømming av tanker.

Myrvangveien 64016 Stavanger

Westco er solid økonomisk forankret og har over 25 års erfaring innen utleie av næringslokaler. Gjennom aktivt eierskap, langsiktig tenkning samt bred erfaring og kompetanse har Westco til hensikt å være en betydelig lokal aktør innen eiendomsutleie.

Jernbaneveien 54005 Stavanger

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Eiendomsporteføljen som selskapet forvalter, har en anslått brutto verdi på 46 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 337 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter totalt 2.850 bygg og 3.770 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

Nordbøgata 9A4006 Stavanger

Bjella Investments AS er en aktør innen eiendomsmarkedet der porteføljen i hovedsak er kombinasjonseiendommer, samt butikk og utviklingseiendommer i Stavanger og Sandnesområdet.I tillegg har vi eierinteresser i flere selskaper i regionen.

Hillevågsveien 584016 Stavanger

Utleie av egne næringsbygg i Hillevåg og Mariero

Auglendsmyrå 134016 Stavanger

Vi kan hjelpe deg med det meste når det gjelder leie av container og annen avfallshåndtering.

Løkkeveien 594008 Stavanger
Prof. Olav Hanssens v. 114021 Stavanger
Eiganesveien 514009 Stavanger
Smedgata 94013 Stavanger
Klubbgata 2B4013 Stavanger
Richard Johnsens gate 44021 Stavanger
Lars Utnes vei 84023 Stavanger
Zetlitzveien 24017 Stavanger
Øvre Strandgate 1244005 Stavanger
Løkkeveien 1094007 Stavanger
Maskinveien 144033 Stavanger
Gauselhagen 134032 Stavanger