Se på kart

forskningsinstitutt 

treff 83 bedrifter i dette området

Forskningsstiftelsen Fafo

Borggata 2B0650 Oslo
logo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Norsk barnebokinstitutt

Observatoriegata 1B0254 Oslo
logo

NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, nettstudium, formidlings- og informasjonsvirksomhet. Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. NBIs virksomhet brukes aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. Vi tilbyr også forsker- og lesesalsplasser.

Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Gaustadalléen 210349 Oslo
logo

Transportøkonomisk institutt (TØI)TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.TØI ble opprettet i 1958, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

Hardanger Miljøsenter AS

(5)

Eitrheimsvegen 155B5750 Odda
logo

Akkreditert analyselaboratorium som utfører analyse av drikkevann og avløpsvann. Akkreditert prøvetaking av industriutslipp.

Siggerud Geo Services AS

Fagrabrekka 147056 Ranheim
logo

SGS AS offers a range of courses all of which can be tailormade to suite clients needs.

Havforskningsinstituttet

Nordnesgaten 505005 Bergen

Universitetssenteret på Svalbard AS

Vei 231 19170 Longyearbyen

Mat Miljølaboratoriet AS

Ulvesundvegen 776718 Deknepollen

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Bråteveien 2002013 Skjetten

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Instituttveien 202007 Kjeller

Institutt for energiteknikk

Instituttveien 182007 Kjeller

Norsus Norsk Institutt for Bærekraftsforskning AS

Stadion 41671 Kråkerøy

Lab1 AS

Elias Smiths vei 101337 Sandvika

Nemko AS

Philip Pedersens vei 111366 Lysaker

NIVA Marin Forskningsstasjon

Solbergstrand 1440 Drøbak

Veterinærinstituttet

Elizabeth Stephansens vei 11433 Ås

Faglig Utviklingssenter for Grøntanleggssektoren Fagus

Rådhusplassen 271430 Ås

Modum Bad

Badeveien 2873370 Vikersund

Modum Bad Forskningsinstituttet

Gordon Johnsens vei 23370 Vikersund

Midt-Norge Industrirøntgen AS

Postveien 21481 Hagan

Det Norske Nobelinstitutt

(4)

Henrik Ibsens gate 510255 Oslo

Lloyd's Register Consulting - Energy AS

Drammensveien 1690277 Oslo

Kings Bay AS

Servicebygget 9173 Ny-ålesund

NGI Tromsø (Norges Geotekniske Institutt)

Kirkegårdsvegen 609009 Tromsø

NGI Stryn (Norges Geotekniske Institutt)

Tinggata 36783 Stryn