Se på kart
Gamle Dalavegen 1145600 Norheimsund

Med mange års erfaring kan me tilby transporttenester av høg kvalitet, mellom anna:Transport, kranarbeid, massetransport, avfallshandtering, maskintransport, transport av siloballar og halm, singel og sand og utleige av maskiner.Me har mellom anna spesialutstyr for trefelling med kran, vakumanlegg for vindusmontering, maskintransport og transport av brakker.

Strandebarmsvegen 3235630 Strandebarm
Gamle Dalavegen 1145600 Norheimsund