Se på kart

avrusning 

treff 442 bedrifter i dette området

Stiftelsen Riisby Behandlingssenter

Gjøviklinna 2870 Dokka

Blå Kors klinikk Lade

Åpent

Lade alle 867041 Trondheim
logo

Blå Kors klinikk Lade tilbyr tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB) for mennesker med rusrelaterte problemer. Vi har en driftsavtale med Helse Midt-Norge, og pasienter som behandles hos oss betaler egenandel som ved andre offentlige sykehus.

Stiftelsen F-16

4560 Vanse
logo

Vi tilbyr hjelp til deg som sliter med rus eller har andre utfordringer i livet.

Omegastiftelsen

Høgtoppsvingen 173174 Revetal
logo

God livskvalitet kommer ikke av seg selv, men du fortjener det! Omega Behandling er en profesjonell helseaktør innenfor avhengighetsproblematikk. Vi er godkjent tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg, TSB døgn.

Privatpsykiater AS

Åpent

Kirkeveien 2301383 Asker
logo

Jeg tilbyr samtaler, utredning og forskjellige behandlingsformer, bl.a. kognitiv terapi.

Anonyme Alkoholikere

Stengt

Hammersborggata 200181 Oslo
logo

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Blå Kors klinikk Skien

Åpent

Kongens gate 333717 Skien
logo

Vi tilbyr spesialisert behandling til deg som har avhengighetsproblemer knyttet til alkohol, medikamenter og andre rusmidler. Vi behandler også spilleavhengighet.

Kvinnekollektivet Arken

Sinsenveien 540585 Oslo
logo

Kvinnekollektivet ARKEN er en gruppebasert døgnbehandling for rusavhengige kvinner. Ved kun å ta inn kvinner unngår vi tradisjonelle rollemønstre i forhold til mannlige pasienter.

Tolketjenesten

Stengt

Rådhusgata 184611 Kristiansand S
logo

Mange års erfaring gjør oss til en solid aktør i tolkemarkedet. Fast ansatte tolker i de mest brukte språkene sikrer oss kontinuitet og profesjonalitet. Konstant fokus på kursing og etterutdanning. Alle våre faste tolker oppfyller kvalifikasjonskravene i Nasjonalt tolkeregister

KoRus-Nord

Teknologiveien 108517 Narvik
logo

KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik.

Enga et tilbud i rusfeltet

Etterstadgata 120658 Oslo
logo

Enga er en omsorgsinstitusjon for mennesker som på grunn av langvarig rusavhengighet, har behov for medisinsk oppfølging, praktisk bistand og rehabilitering.

Stiftelsen Renåvangen

Engerdalsveien 12222485 Rendalen
logo

Det terapeutiske samfunnet på Renåvangen i Rendalen kommune har fokus på følelser, opplevelser av mestring og ansvarliggjøring. Vi er opptatt av sammenhengene i livet. Hva førte deg til rusen, og hvordan kan du mestre livet uten rus?

Frelsesarmeens Rusomsorg avd Driftsavdeling Rus Bergen

Ladegårdsgaten 8A5033 Bergen

Halvveishus

Jerpeveien 133269 Larvik

Blå Kors Klinikk Loland AS

Lolandsvegen 394715 Øvrebø

Stiftelsen CRUX hovedkontoret

Storgata 10B0155 Oslo

Stiftelsen Karmsund ABR Senter

Uvikstrand 94262 Avaldsnes

Frelsesarmeen

Stengt

Kommandør T. I. Øgrims plass 40165 Oslo

Filadelfia Omsorgssenter Grendi

Marviksveien 1404632 Kristiansand S

Filadelfia Omsorgssenter Grendi

Marviksveien 1404632 Kristiansand S

Eikaklinikken

Kværnerveien 10192 Oslo

Sosialmedisinsk Senter

Søndre Tollbodgate 79008 Tromsø

Stiftelsen Fossum-Kollektivet avd. Solvold

Jønsbergvegen 5142335 Stange

Blå Kors Øst AS

Stengt

Storgata 380182 Oslo

Blå Kors Senter

Storgata 380182 Oslo