Kolstadgata 10652 Oslo

AFS er et inkluderende fellesskap av globale medborgere: elever, familier, frivillige, skoler og andre som er bestemt på å bygge bro mellom kulturer.

Reservatveien 83118 Tønsberg
Dyrmyrgata 3B3611 Kongsberg
Medialaan 50 1800 VILVOORDE
Rue Royale 145 1000 BRUXELLES
Postboks 3631326 Lysaker
Dyrmyrgata 273611 Kongsberg
Gamle Trysilveg 62414 Elverum

3 (2)

Bryggegata 70250 Oslo
Medialaan 50 1800 Vilvoorde
Vigernesveien 51925 Blaker
Stensgata 32C0358 Oslo