Kolstadgata 10652 Oslo

AFS er et inkluderende fellesskap av globale medborgere: elever, familier, frivillige, skoler og andre som er bestemt på å bygge bro mellom kulturer.

Torgeir Vraas plass 63044 Drammen

1 (4)

Forusbeen 784033 Stavanger
Halvdan Svartes gate 50268 Oslo
Dronning Eufemias gate 160191 Oslo