Se på kart

hytterenovasjon 

treff 15 bedrifter i dette området

Øyvar AS

Åpent

Lonavegen 205353 Straume
logo

Hallingdal Renovasjon IKS

Stengt

Kleivi Næringspark 313570 Ål
logo

Hallingdal Renovasjon skal først og fremst sørge for helhetlig og god renovasjon i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, Flå og Krødsherad, og sørge for at innbyggere og turister i samarbeid med kommunene har fokus på miljø og trivsel.

HÅR - IKS Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap

Åpent

Torslandsvegen 2604540 Åseral
logo

HÅR er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Hægebostad og Åseral. Vi er organisert som et IKS, har eget styre og representantskapet er vårt øverste organ.

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Stengt

Hærnesvegen 2992116 Sander
logo

GIR ble stiftet 1.9.1994 av eierkommunene Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger. Selskapet har ansvaret for renovasjonsordningen i de fire kommunene. Kommunene vedtar og fakturerer renovasjonsgebyret. Ordningen gjelder for ca 17 700 ordinære abonnenter og ca 3 200 hytter. Kommunene har eierandel i selskapet etter prosentvis andel av innbyggere.

Innherred Renovasjon IKS

Stengt

Åsaunvegen 57609 Levanger
logo

Vi tar miljø og kvalitetsikring på alvor: Innherred Renovasjon IKS er sertifisert etter ISO 14001 standarden. Et ISO 14001-sertifikat viser at Innherred Renovasjon sitt miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet du at du kan stole på at Innherred Renovasjon IKS aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

Musmyrveien 103520 Jevnaker

Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)

Stengt

Åremvegen 998664 Mosjøen

FIAS

Stengt

(3)

Eidsveien 6232540 Tolga

Slidre Bygg & Prosjektering AS

2966 Slidre

Follo Ren IKS

Stengt

Kveldroveien 41407 Vinterbro

Skiptvet kommune

Stengt

Storveien 281816 Skiptvet

Renovest IKS

Ordalsvegen 633850 Kviteseid

Notodden Renovasjon & Gjenvinning A/S

Stengt

Merdevegen 12B3676 Notodden

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)

Stengt

Grønland 13045 Drammen

Jordfabrikken AS

Stengt

Russervegen 107652 Verdal