Se på kart
Sjølyst plass 30278 Oslo

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og en ledendeaktør innenfor tredjepartsinkasso, kjøp og forvaltning avgjeldsporteføljer. Selskapet er etablert i Norge, Sverige, Finland ogDanmark og har rundt 600 ansatte. Hos oss skal alle behandles som kunder,og vi skal hjelpe de med økonomiske problemer gjennom å se på helhetenfremfor å kun løse den enkelte inkassosak.

Hoffsveien 70B0377 Oslo

1.57 (7)

Rådhusgata 50151 Oslo

1 (1)

Drammensveien 2880283 Oslo
Biskop Gunnerus' gate 14A0185 Oslo
Orkdalsveien 1007300 Orkanger
Havnegata 9 D7010 Trondheim
Sluppenvegen 237037 Trondheim