Se på kart
Strømsø torg 43044 Drammen

1 (1)

Brakar er ansvarlige for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Buskerud.

Grønland 323045 Drammen

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Vårt tidligere navn var Fylkesmannen.Statsforvalteren i Oslo og Viken har tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Oslo og Drammen.Postadresse:Statsforvalteren i Oslo og VikenPostboks 3251502 Moss

Pilestredet 15A0164 Oslo

Bedriften finnes i Oslo men tar imot kunder fra Drammen.

Advokatfirmaet Bratlien AS ble etablert sommeren 2018 av Ole Magnus Strømmen og Øyvind Bratlien. Firmaet eies nå av Ole Magnus Strømmen, Øyvind Bratlien og Fisnik Baki. De er erfarne advokater som nyter tillit hos domstolene og øvrige profesjonelle aktører. Din tillit som klient hos oss er ferskvare, vi vil jobbe hardt, metodisk og målrettet for at du skal oppnå best mulig resultat i din sak. Våre viktigste saksfelt er strafferett, barnevern og barnefordeling.

Arbeidergata 353050 Mjøndalen
Bragernes torg 133017 Drammen
Ingvald Ludvigsens gate 213027 Drammen
Arbeidergata 353050 Mjøndalen
Nedre Storgate 83015 Drammen
Ingvald Ludvigsens gate 213027 Drammen
Vinjes gate 103018 Drammen
Arbeidergata 353050 Mjøndalen
Bragernes torg 1A3017 Drammen