Se på kart

lovbestemt revisjon 

treff 8 bedrifter i dette området

Revisjonskompaniet Midt-Norge AS

Sluppenvegen 27037 Trondheim
logo

Revisjonskompaniet er et revisjons- og regnskapsførerselskap for små og mellomstore bedrifter. Hos oss får hver kunde sin personlige faste kontaktperson som følger deg fra år til år. Vi har stor tro på at dette er viktig for deg som kunde og at det skaper god tillit mellom deg og oss.

Mazars AS

Fridtjof Nansens vei 190369 Oslo
logo

Når du kjøper revisjons- og rådgivningstjenester så søker du noe spesielt. Hos oss får du en partner som gir deg service, er engasjert og tilgjengelig og som leverer kvalitet.

Knudsen Revisjonsbyrå AS

Åpent

Billingstadsletta 301396 Billingstad
logo

Revisors hovedoppgave er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt et selskaps årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.

Revisorteam Vest Telemark AS

Brøløsvegen 473840 Seljord

Revisorteam Vest Telemark AS

Åmotvegen 83890 Vinje

Tone Gulbrandsen

Kirkeveien 2301383 Asker

Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS

Ranheimsvegen 7A7044 Trondheim

Probus Regnskap AS

Tvetenveien 60661 Oslo