Se på kart

offentlig virksomhet drammen 

treff 49 bedrifter i dette området

Sykehuspartner HF

Grønland 343045 Drammen
logo

​Sykehuspartner HF er et statlig helseforetak eid av Helse Sør-Øst og er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehussektoren.Vi kjennetegnes som en organisasjon med høyt kvalifiserte medarbeidere. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler og leverer vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere fullt og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling.

Brakar as

(1)

Strømsø torg 43044 Drammen
logo

Brakar er ansvarlige for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Buskerud.

Statsforvalteren i Oslo og Viken - Drammen

Doktor Hansteins gate 93044 Drammen
logo

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Vårt tidligere navn var Fylkesmannen.Statsforvalteren i Oslo og Viken har tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Oslo og Drammen.Postadresse:Statsforvalteren i Oslo og VikenPostboks 3251502 Moss

Viken Kommunerevisjon

Øvre Eikervei 143048 Drammen
logo

vi er et interkommunalt selskap etablert i 2003. Selskapet eies av Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Flesberg, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker. Selskapet var en av de første revisjonsenhetene i landet som ble etablert etter lov om interkommunale selskaper og er nå blant de største spesialenhetene for revisjon av kommuner og kommunal virksomhet.

Vegfinans Bypakke Tønsberg-Regionen AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

E16 Sollihøgda AS

Øvre Eikervei 143048 Drammen

E6 Gardermoen-Moelv AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Vegfinans Innlandet AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS

Øvre Eikervei 143048 Drammen

Vegfinans E6 Moelv-Øyer AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Nye Buskerud fylkeskommune Fra 01012024 Under Forhåndsregistrering

Hauges gate 893019 Drammen

Tolletaten Drammen

Hans Kiærs gate 1B3041 Drammen

Viken fylkesbibliotek

Grønland 583045 Drammen

Vegfinans Østfold Bompengeselskap

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Vegfinans Vestfold og Telemark AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Kommuneadvokaten i Drammensregionen

Engene 13015 Drammen

Drammensregionens Brannvesen IKS

Kobbervikdalen 653036 Drammen

Vegfinans E16 Oppland AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Vegfinans E134 Buskerud AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Vegfinans AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Helsefremmende Tjenester 0-100 avd Administrasjon

Wergelands gate 103019 Drammen

Vegfinans E16 Eggemoen - Olum AS

Ingeniør Rybergs gate 993027 Drammen

Kriminalomsorgen Drammen Overgangsbolig

Buskerudveien 1953027 Drammen

E18 Telemark AS

Øvre Eikervei 143048 Drammen

Rådet for Drammensregionen

Rosenkrantzgata 173018 Drammen