Se på kart

offentlig virksomhet ringerike 

treff 20 bedrifter i dette området

Krisesenteret i Hønefoss

Hov alle 323515 Hønefoss
logo

Tilknyttende kommmuner Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal og Sigdal kommuner.

Hole Kommune

Viksveien 303530 Røyse
logo

Hole kommune ligger sentralt på Østlandet ca. 30 min. kjøring fra Sandvika og 40 min. fra Oslo

Brakar as

(1)

Strømsø torg 43044 Drammen
logo

Bedriften finnes i Drammen men tar imot kunder fra Ringerike.

Brakar er ansvarlige for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Buskerud.

Hole kommune Undervisning og Oppvekst

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Helse og Sosial

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Kultur

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Teknisk Drift

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Pleie, Rehabilitering og Omsorg

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Administrasjon

Viksveien 303530 Røyse

Ringerike kommune Rådmann M/Stab

Osloveien 13511 Hønefoss

Ringerike fengsel

Justisveien 303533 Tyristrand

Hønefoss skole

Hønengata 93513 Hønefoss

Ringerike kommune Teknisk, Kultur og Idrett

Follumveien 1003515 Hønefoss

Ringerike kommune Helse og Omsorg

Osloveien 13511 Hønefoss

Kriminalomsorgen Ringerike fengsel

Justisveien 303533 Tyristrand

Ringerike omsorgssenter

Åsaveien 6623512 Hønefoss

Buskerud friomsorgskontor avd Hønefoss

Osloveien 103511 Hønefoss

Regelrådet

Kartverksveien 213511 Hønefoss

Ringerike kommune

Osloveien 13511 Hønefoss

Jevnaker kommune

Kirkegata 63520 Jevnaker