Se på kart
Flyplassveien 2184560 Vanse

Vi tilbyr hjelp til deg som sliter med rus eller har andre utfordringer i livet.

Sinsenveien 540585 Oslo

Kvinnekollektivet ARKEN er en gruppebasert døgnbehandling for rusavhengige kvinner. Ved kun å ta inn kvinner unngår vi tradisjonelle rollemønstre i forhold til mannlige pasienter.