Se på kart

rusvern oslo 

treff 86 bedrifter i dette området

Etterstadgata 120658 Oslo
logo

Enga er en omsorgsinstitusjon for mennesker som på grunn av langvarig rusavhengighet, har behov for medisinsk oppfølging, praktisk bistand og rehabilitering.

Hammersborggata 200181 Oslo
logo

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Sinsenveien 540585 Oslo
logo

Kvinnekollektivet ARKEN er en gruppebasert døgnbehandling for rusavhengige kvinner. Ved kun å ta inn kvinner unngår vi tradisjonelle rollemønstre i forhold til mannlige pasienter.

Kommandør T. I. Øgrims plass 40165 Oslo
Sørbyhaugen 480379 Oslo
Trondheimsveien 2350586 Oslo
Trondheimsveien 2350586 Oslo
Blindernveien 30361 Oslo