Starvhusgaten 2A5014 Bergen

Allmenn- og spesialistpraksis innen rotfylling/endodontisk kirurgi og krone/bro/implantat behandling. Vi samarbeider med oral kirurg og spesialist i kjeve og ansiktsradiologiLokalisert sentralt i Bergen sentrum.

Ulvenveien 80B0581 Oslo

Legevirksomhet, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri