Se på kart

vekstbedrift 

treff 33 bedrifter i dette området

Åspro AS

Myrveien 141434 Ås
logo

Åspro AS er en moderne arbeidsmarkedsbedrift med en bred og variert tjenesteproduksjon. Vi har tretten fast ansatte medarbeidere. Virksomheten har til sammen 59 godkjente tiltaksplasser innenfor tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforbredende trening. Innenfor denne rammen gis det et tilbud til opp mot 140 tiltaksdeltakere i året. Vårt hovedmål er arbeidsinkludering, hvor vi gjennom virksomheten skaper grunnlag for personlig vekst og yrkesmessig utvikling. Vi tilrettelegger vår oppfølging ut fra den enkeltes forutsetninger og bistandsbehov. Hos oss får arbeidstakere og arbeidssøkende deltakere mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv og samtidig bidra til verdiskapningen i samfunnet. Gjennom vårt samarbeid med store grossister innen matvare- og elektronikkbransjen, sørger vi for å bidra til en smidig og forutsigbar vareflyt mellom grossist og detaljist. En stor andel av arbeidsoppgavene er knyttet til organisering, mottak, merking og ompakking av en rekke ulike varer, samt merking og pakking av ulike kampanjeprodukter. Vi har en variert selvstendig tjenesteproduksjon. Vi produserer merkemateriell for anleggssektoren og engangspaller etter bestilling. I samarbeid med Bama pakker og leverer vi Jobbfrukt som en abonnementsordning for kunder i hele Folloregionen. Vi har også et tilbud om postombringing for avtalekunder. Åspro har vedtatt retningslinjer for kvalitet som gjelder på alle nivåer i virksomheten. Alle produkter og tjenester som vi leverer skal oppfylle, eller helst overgå, kundens forventninger – gjennom hele prosessen, fra bestilling til levering. Åspro er en IA-bedrift.

Fossheim AS

Sven Oftedals vei 10950 Oslo
logo

Fossheim er en bedrift som får mennesker til å lykkes. Selskapet ble startet i 1967, og eies av Oslo kommune og stiftelsen Fossheim Verksteder.

Lupro AS

Roalinna 282740 Roa
logo

Lunner Produkter AS er en moderne produksjonsbedrift som er etablert for å gi et arbeidstilbud til personer som har uførepensjon eller annen ytelse.

Hadsel Asvo AS

Strandgata 588445 Melbu
logo

Hadsel ASVO AS er en vekst- og attføringsbedrift, med produksjon av varer og tjenester for bedrifter, det offentlige og privatkunder.Vår viktigste oppgave er å bidra til at ansatte og deltakere ut fra egne forutsetninger får mulighet til jobb og inkludering – og gjennom det være aktive bidragsyter i lokalmiljøet og i arbeidslivet.

Selbu-Trykk AS

Gjelbakken 107580 Selbu

Tromsø ASVO AS

Killengreens gate 79008 Tromsø

LUNDE CREW

Sørvaldveien 101923 Sørum

Empo AS

Teglveien 271400 Ski

ØRI AS

Industrivegen 402072 Dal

Vekst Ålesund vaskeri

Nedre Klokkersundvegen 26015 Ålesund

Haram Industrier AS

Hildre 6272 Hildre

Ytre Namdal Vekst AS

Omkjøringsvegen 157900 Rørvik

Rødøy Produkter AS

Jektvikøya 608187 Jektvik

Songvaar

Linnegrøvan 134640 Søgne

Torabu AS

Tornesvegen 5646443 Tornes I Romsdal

Våler Vekst AS

Tuvrønningsvegen 12436 Våler I Solør

Nordnes Verksteder AS

Dalhugane 25153 Bønes

Herøy Asvo

Flostadveien 78850 Herøy

Solberg Sagbruk

Svenheimvegen 5282 Lonevåg

Spekter Pluss AS

Liavegen 105132 Nyborg

Mølla Vekst AS

Rislandsveien 894820 Froland

AO-senteret

Dale industriområde 45722 Dalekvam

Kvinnherad Vekstbedrift AS

Myro 2-65463 Uskedalen

Asvo Bjørnafjorden AS

Industrivegen 965210 Os

Dealflow AS

Bryggen 3-55003 Bergen