Se på kart

barnehage - offentlig ringerike 

treff 64 bedrifter i dette området

Dalsbråten Barnehage

Åpent

Carl Platous gate 53511 Hønefoss
logo

Dalsbråten Barnehage er en privat andelsbarnehage.Vi har totalt 48 plasser fordelt på 3 avdelinger.En 0-3 års avdeling , en 2-6 års avdeling og en 3-6 års avdeling1-2 pedagogisk leder og 2 medarbeidere per avdeling.

Smeden Barnehage

Åpent

Smeden 43514 Hønefoss
logo

Vi har barnehageplasser for barn i alderen 1-6 år. Hesteskoen er småbarnsavdelingen vår, 1-2 år. Ambolten 2-4 år og Grua har barn fra 4-6 år. Vår målsetting er at barnehagehverdagen skal være en god læringsarena preget av lek og aktivitet - trygghet, glede og humor. Ved å møte lekende, tydelige og anerkjennende voksne, vil vi gi barna mulighet til å erfare og utvikle gode samspill med andre.

Kirkemoen barnehage A/L

Sagveien 193534 Sokna

Almemoen Fus barnehage AS

Almemoen 203516 Hønefoss

Nedre Auren Gårdsbarnehage AS

Knestanggata 213514 Hønefoss

Løken Barnehage

Røyseveien 3530 Røyse

Nes barnehage

3524 Nes I Ådal

Almgrenda Steinerbarnehage

Almveien 153520 Jevnaker

Hov Barnehage SA

(5)

Hov alle 303515 Hønefoss

Hønefoss Barnehage

Kong Rings gate 173510 Hønefoss

Haug barnehage

Toppveien 183514 Hønefoss

Tyristrand barnehage

Kindsåsveien 263533 Tyristrand

Svendsrud Naturbarnehage

Viksveien 303530 Røyse

Hvervenmoen Barnehage

Kartverksveien 133511 Hønefoss

Læringsverkstedet Elstangen Doremi barnehage

Klokkerlia 123531 Krokkleiva

Almgrenda Steinerbarnehage

Almveien 153520 Jevnaker

Veien barnehage

Ringveien 1163517 Hønefoss

Espira Hovsmarka barnehage

Hovsmarkveien 203515 Hønefoss

Tyrifjord barnehage

Tyrifjordveien 323530 Røyse

Eikli barnehage

Eikliveien 153511 Hønefoss

Heradsbygda barnehage

Valhallveien 133518 Hønefoss

Helgelandsmoen barnehage

Viksveien 303530 Røyse

Sollihøgda barnehage

Holeveien 363538 Sollihøgda

Sundvollen barnehage

Dronningveien 43531 Krokkleiva

Sokna Natur og Gårdsbarnehage AS

Nordmoveien 193534 Sokna
0