Se på kart

barnehage - offentlig ringerike 

treff 65 bedrifter i dette området

Almgrenda Steinerbarnehage

Almveien 153520 Jevnaker

Sokna Natur og Gårdsbarnehage AS

Nordmoveien 193534 Sokna

Veien barnehage

Ringveien 1163517 Hønefoss

Gunn Randi Tuft

Halkinrud 3534 Sokna

Åsatua Naturbarnehage SA

Tjyruhjellveien 213512 Hønefoss

Vesleveien Familiebarnehage AS

Vesleveien 113517 Hønefoss

Hallingby barnehage

3525 Hallingby

Heradsbygda barnehage

Valhallveien 133518 Hønefoss

Hov Barnehage SA

(5)

Hov alle 303515 Hønefoss

Haug barnehage

Toppveien 183514 Hønefoss

Eikli barnehage

Eikliveien 153511 Hønefoss

Nedre Auren Gårdsbarnehage AS

Knestanggata 213514 Hønefoss

Ullerål barnehage

Krokenveien 423515 Hønefoss

Tolpinrud barnehage

Østmoveien 433510 Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss

Hov alle 323515 Hønefoss
logo

Tilknyttende kommmuner Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal og Sigdal kommuner.

Hole Kommune

Viksveien 303530 Røyse
logo

Hole kommune ligger sentralt på Østlandet ca. 30 min. kjøring fra Sandvika og 40 min. fra Oslo

Hole kommune Undervisning og Oppvekst

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Helse og Sosial

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Kultur

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Teknisk Drift

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Pleie, Rehabilitering og Omsorg

Viksveien 303530 Røyse

Hole kommune Administrasjon

Viksveien 303530 Røyse

Ringerike kommune Rådmann M/Stab

Osloveien 13511 Hønefoss

Ringerike fengsel

Justisveien 303533 Tyristrand

Hønefoss skole

Hønengata 93513 Hønefoss