Se på kart

kurbad 

treff 166 bedrifter i dette området

Krokeide videregående skole

Stengt

Korsnesvegen 705244 Fana
logo

Videregående opplæring for personer med psykiske/fysiske utfordringer eller lærevansker. Landsdekkende skole, 115 elevhybler.

Unicare Røros

Øverhagaen 157374 Røros
logo

Unicare Helsefort

Hysnesveien 117112 Hasselvika
logo

Unicare Hokksund AS

Loesmoveien 793300 Hokksund
logo

Unicare Hokksund er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. Vi har driftsavtale med Helse Sør–Øst RHF og er en av landets største rehabiliteringsinstitusjoner. Målet med et opphold hos oss er reduserte plager, bedret funksjonsnivå og forebygging av tilbakefall.

Kurbadet Fysikalske Institutt

Stengt

Akersgata 740180 Oslo
logo

Kurbadet Fysikalske Institutt har i over 100 år hjulpet mennesker til livsglede og økt livskvalitet. I dag er vi syv fysioterapeuter som vet hvor viktig din helse er for deg. Instituttet har kommunal avtale og gir behandling etter henvisning fra lege. Utvidet kompetanse på muskel- og skjelettskader (OMI-godkjent). Treningssal for opptrening og forebygging.

Ringen Rehabiliteringssenter AS

Nordre Ringsveg 822390 Moelv
logo

Ringen Rehabiliteringssenter har et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter som er under behandling, er ferdig behandlet eller lever med kreft.

Ravneberghaugen Senter for Mestring og Rehabilitering

Nordstølen 555217 Hagavik
logo

Ravneberghaugen, Senter for mestring og rehabilitering, er ein privat stiftelse som ligg i vakre omgivelsar i Hagavik i Os kommune.

Rehabilitering Vest AS

Karmsundgata 1345528 Haugesund
logo

Våre rehabiliteringsprogrammer baserer seg på at deltageren er motivert for rehabilitering og selv ønsker å gjøre en innsats for en bedre hverdag. Vi disponerer 30 døgn-plasser hvor 6 plasser er øremerket for pasienter som har behov for noe veiledning, assistanse og tilrettelegging i forbindelse med personlig stell og forflytning. En plass er øremerket pasienter med et større behov for assistanse og tilrettelegging. I tillegg har vi 10 dagbaserte rehabiliteringsopphold for samme pasientgrupper.

Beitostølen Helsesportsenter

2953 Beitostølen
logo

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Unicare Friskvern

Knud Askers vei 20B1383 Asker
logo

Unicare Norge AS

Stengt

Fyrstikkalléen 190661 Oslo
logo

Vi leverer spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse. På vegne av offentlige oppdragsgivere leverer vi i tillegg BPA og heldøgns helse, bo- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming, samt til mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer.

Unicare Jeløy AS

(1)

Bråtengata 941517 Moss
logo

Unicare Steffensrud AS

Vestre Toten veg 15302846 Bøverbru
logo

Unicare Bakke AS

Stengt

Iddefjordveien 8851765 Halden
logo

Vi på Bakke ønsker å gi alle pasienter et likeverdig tilbud. Vi fokuserer på mestring og motivasjon slik at du kan oppnå bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og redusere plager.

Unicare Landaasen

Landåsvegen 7472861 Landåsbygda
logo

Unicare Fram AS

Stengt

Paal Bergs vei 1291349 Rykkinn
logo

DalPro AS

Hammerstaddalen 7250 Melandsjø

Wecare Rehabilitering AS

Grensevegen 124365 Nærbø

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Stengt

Haaviks vei 253370 Vikersund

N.K.S. Eiksåsen MS-senter

Rektor Wolans vei 111474 Lørenskog

Godthaab Helse og Rehabilitering

Gamle Ringeriksvei 1481356 Bekkestua

Wecare Rehabilitering AS avd Bergen

Nesttunvegen 925221 Nesttun

Treningsklinikken AS

Ingvald Ystgaards veg 237047 Trondheim

Heimen Vest AS

Hovlandsstrando 1405694 Onarheim

Evjeklinikken AS

Stengt

Jørgen Løvlands veg 54735 Evje