Se på kart
Jens Müllers gate 33110 Tønsberg

VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter. Om lag 220 busser kjører 10 millioner rutekilometer pr år og det foretas ca. 10 millioner reiser årlig. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidratil å redusere klimagassutslipp.

Strømsø torg 43044 Drammen

1 (1)

Brakar er ansvarlige for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Buskerud.

Jens Müllers gate 33110 Tønsberg

VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter. Om lag 220 busser kjører 10 millioner rutekilometer pr år og det foretas ca. 10 millioner reiser årlig. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidratil å redusere klimagassutslipp.

Prinsens gate 417011 Trondheim
Nedre Langhaugen 326011 Ålesund
Kirkegata 762609 Lillehammer
Dronningens gate 400154 Oslo

1.93 (15)

Rådhusgata 50151 Oslo
Tollbodgata 224611 Kristiansand S
Jernbanevegen 72900 Fagernes
Fjordgata 687010 Trondheim
Eivindvikvegen 10925966 Eivindvik
Brattørkaia 17B7010 Trondheim
Strandavegen 156905 Florø
Jernbanevegen 72900 Fagernes
Schweigaards gate 230191 Oslo

1.75 (24)

Børehaugen 14006 Stavanger

1 (2)