Mine Opplysninger

Endre opplysninger til Gule Sider og Gule Sider 1880

Du kan til enhver tid endre de opplysningene som er registrert om deg hos Gule Sider og Gule Sider 1880. Tjenestene inneholder opplysninger vi har fått fra din telefonoperatør og folkeregisteret. Resten fyller du i selv etter eget ønske. Ettersom vi behøver et minimum av opplysninger for å kunne identifisere deg i våre systemer vil det ikke være mulig å fjerne hele navnet eller ditt primære telefonnummer. Du kan derimot velge hva som skal være synlig for andre brukere av Gule Sider, med unntak av ett fornavn og etternavn. Det kreves ikke brukernavn, passord eller innlogging for å oppdatere informasjonen, men for å sikre at ingen kan endre på en annen persons profil så må eieren av telefonabonnementet godkjenne endringene med en kode som blir sendt på SMS. Dersom ikke riktig kode blir oppgitt, blir ikke endringene lagret. Vi håper du vil bruke muligheten til å oppdatere din egen profil med den informasjonen du ønsker å vise.

Navn

Navn som vises under denne overskriften er hentet fra Folkeregisteret. Det er derfor ikke mulig å benytte navn som ikke er registrert der. Hvis du har flere fornavn eller mellomnavn kan du velge hvilke av disse du vil gjøre synlige i din oppføring, men du må minst vise ett fornavn og etternavn. Skulle det være feil på dine navneopplysninger må du ta kontakt med Folkeregisteret for å få dette endret.

Tittel

I dette feltet kan du legge inn en valgfri tittel som beskriver dine arbeidsoppgaver. Det er ikke tillatt å legge inn annen type informasjon som for eksempel lenker, e-postadresser, reklame, emosjonelle tilstander, kallenavn eller morsomheter. Eksempler på innhold som vil bli akseptert i dette feltet er arbeidstitler som ”lege”, ”vaktmester”, ”gartner”, ”student” eller ”hjemmeværende” for personer som ikke er i arbeid. Misbruk vil bli moderert av Gule Sider.

Adresse

Adresse er obligatorisk å oppgi, men kan endres etter eget ønske. Vi krever at den består av minst et postnummer slik at vi kan gruppere søkeresultater etter områder.

Om valg av første nummer (hovednummer)

Du kan selv velge hvilket telefonnummer som skal være ditt hovednummer. Dette gjør du ved å skrive inn hovednummeret ditt i det første feltet for registrering av telefonnummer.

Annen info

Du har mulighet til å legge inn informasjon om andre kommunikasjonsformer du benytter. Du kan legge til flere e-postadresser og hjemmesideadresser. Hvis du ønsker kan du også oppgi dine brukernavn og alias for kommunikasjonstjenestene Skype, Facebook, LinkedIn, Twitter og andre. Innhold i disse feltene modereres av Gule Sider.