Veibeskrivelse

it-sikkerhet

ga 16281 firma
Kart
  • Lilleakerveien 8
    0283 Oslo
    Vis veibeskrivelse
    477 73 ...
    Vis nummeret
    ÅF Technology AS er et IKT-konsultselskap med bred erfaring, kombinert med dyp teknologisk innsikt. Vår styrke er å bistå kunden i alle faser fra rådgiving og anskaffelse til ledelse og gjennomføring av innovative, avanserte og krevende IKT-prosjekter.
  • Grønland 34
    3045 Drammen
    Vis veibeskrivelse
    32 23 53...
    Vis nummeret
    Stengt
    ​Sykehuspartner HF underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som også omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT- og HR-tjenester til alle sykehusene i regionen, og vår oppgave er å levere og drifte tjenester innen disse kategoriene. Vi kjennetegnes som en organisasjon med høyt kvalifiserte medarbeidere. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler og leverer vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere fullt og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling. Vi er cirka 1400 ansatte og en av Nordens største virksomheter på dette området. Vårt hovedkontor ligger på Grønland i Drammen. Vi har også avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og på Innlandet.
  • Professor Olav Hanssens vei 10
    4021 Stavanger
    Vis veibeskrivelse
    51 87 32...
    Vis nummeret
    Vi er eit sjølvstendig, statleg tilsynsorgan med myndigheitsansvar og sikkerheit, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsverksemda.
  • Strandveien 37
    1366 Lysaker
    Vis veibeskrivelse
    67 11 90...
    Vis nummeret
    Stengt
    Sotera leverer produkter og løsninger for utstedelse, håndtering og bruk av pålitelige identiteter. Vi hjelper våre kunder med råd og veiledning om teknologi tilknyttet adgangskontroll og identitetshåndtering.
  • Drammensveien 167
    0277 Oslo
    Vis veibeskrivelse
    21 42 10...
    Vis nummeret
    Stengt
    Garnes Data er et 100% medarbeidereid IT-selskap med base i Oslo. Vi betjener over 600 bedriftskunder og leverer en komplett meny av IT-tjenester, særlig rettet mot små og mellomstore virksomheter. Vi er landsdekkende i nært samarbeid med lokale, dyktige partnere.
  • Nydalsveien 30A
    0484 Oslo
    Vis veibeskrivelse
    22 70 13...
    Vis nummeret
    (1
    Åpent
    Buypass AS ble etablert i 2001. Buypass AS er en ledende leverandør av brukervennlige og sikre løsninger for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og betaling. Vi tilbyr en komplett portefølje av tjenester for identifisering og kryptering av informasjon gjennom hele den elektroniske verdikjeden.
  • Kanalveien 50
    5068 Bergen
    Vis veibeskrivelse
    55 20 66...
    Vis nummeret
    Save Solutions tilbyr en Software-as-a-Service (SaaS) løsning som gjør manuell og tidkrevende kontoavstemming til en automatisert og enkel oppgave! Våre løsninger er rimelige, enkle å implementere og tilgjengelige fra hvor som helst, når som helst.
  • Nedre Vollgate 11
    0158 Oslo
    Vis veibeskrivelse
    22 63 83...
    Vis nummeret
    Thales is one of the largest industrial centres of expertise for the development of mission critical systems and solutions in Norway. With a history dating back 100 years, Thales in Norway now employs 220 people across three main sites.
  • Teglverksveien 83
    3057 Solbergelva
    Vis veibeskrivelse
    400 12 ...
    Vis nummeret
    Presto IT har siden etableringen i 2002 fokusert på å levere solide IT-produkter av høy kvalitet til små og mellomstore bedrifter. Konseptet er utviklet i tråd med grunnleggende tanker om hvilke aspekter av våre tjenester og produkter som er viktige for våre kunder.
  • Nedre vei 4
    3183 Horten
    Vis veibeskrivelse
    33 04 53...
    Vis nummeret
    Fra vi startet for over 12 år siden har vårt kjerneområde vært drift av nettverk, PC-er og servere for våre bedriftskunder. Vi tilbyr IT-driftsstøtte, rådgivning og konsulenttjenetser basert på lang erfaring og bred kompetanse.
  • Jåttåvågveien 18
    4020 Stavanger
    Vis veibeskrivelse
    51 95 89...
    Vis nummeret
    Stengt
    Unitech Power Systems ble etablert i 1985. Etter mer enn 30 års drift er selskapet anerkjent for sin ekspertise innen design, analyse og revisjon av elektriske systemer. Nær 25 spesialister jobber med våre kunder fra våre kontorer i Stavanger og Oslo.
  • Jens Müllers gate 3
    3110 Tønsberg
    Vis veibeskrivelse
    33 30 01...
    Vis nummeret
    Åpent
    VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter. Om lag 220 busser kjører 10 millioner rutekilometer pr år og det foretas ca. 10 millioner reiser årlig. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidratil å redusere klimagassutslipp.
  • Sverdrups gate 23
    4007 Stavanger
    Vis veibeskrivelse
    51 84 90...
    Vis nummeret
    Stengt
    Vi har over 20 år i bransjen – solid leverandør av IT-tjenester siden 1997. “Vi kan bistå små og mellomstore bedrifter med de fleste behov knyttet til planlegging, innføring, bruk og drift av IT-tjenester og -løsninger.
  • Aurdalsvegen 9
    6690 Aure
    Vis veibeskrivelse
    71 64 74...
    Vis nummeret
    Stengt
    Ledige stillinger: https://www.aure.kommune.no/organisasjon/ledige-stillinger/. Aktuelt fra Aure kommune; https://www.aure.kommune.no/aktuelt/
  • Ávjovárgeaidnu 50
    9730 Karasjok
    Vis veibeskrivelse
    78 47 40...
    Vis nummeret
    Stengt
    Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
  • 5015 Bergen
    55 70 63...
    Vis nummeret
    Adept™ — Markedets beste løsning for compliance/regelverksoppfølging. Med AdeptTM får du full kontroll med alt regelverk selskapet må forholde seg til slik at du enkelt kan ivareta dette i daglig drift. Du vil få varslinger ved endringer og kan enkelt ta stilling til disse. Du får et oppdatert kravbibliotek, gode analyseverktøy og sømløs oppdatering av selskapets compliance status. Gode rapporter og oversikter sikrer god kommunikasjon både internt og eksternt.
it-sikkerhet ga 16281 virksomheter
Static map