Se på kart

legevakten 

treff 39281 bedrifter i dette området

Sjøgata 636065 Ulsteinvik
Boligvegen 92230 Skotterud
7760 Snåsa
Kyrre Grepps gate 112819 Gjøvik
Burfjord 9161 Burfjord
Kyrkjevegen 242890 Etnedal
Harald Pedersens gate 9B3182 Horten
Kåfjorddalsveien 589147 Birtavarre
7980 Terråk
Helsetunveien 309700 Lakselv
Konsul Jebsensgata 165722 Dalekvam
Kongsvegen 42662 Dovre
Storgata 278430 Myre
Åsesvingen 166017 Ålesund
logo

Ålesund interkommunale legevakt tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade.

Hanstadgata 42630 Ringebu
logo

Ringebu er en kommune i Innlandet fylke, i Gudbrandsdalen, 40 til 65 kilometer nord for Lillehammer, størsteparten på østsiden av dalen. Kommunen grenser i vest mot Sør-Fron, grensen følger elva Frya et langt stykke. I nord og øst grenser den mot Stor-Elvdal i Østerdalen; grensen går dels langs, dels øst for vannskillet. Imsdalen har avløp til Glomma, men en stor del ligger i Ringebu. I sør grenser Ringebu mot Øyer og Gausdal.