Gule Sider På Sjøen

Hva får jeg i Pro-abonnementet?

Når du abonnerer på Pro-versjonen av appen får du blant annet:

 • Marker dine egne interessepunkter (POIer) på kartet, som for eksempel hvor du har lagt ut nett eller hvor du ankret opp sist ferie
 • Lag dine egne ruter med waypoints som du kan seile etter
 • Tegn inn hvordan du har seilet med plotterfunksjonen
 • Lagre og synkroniser POIer, ruter og plotterdata mellom dine telefoner og nettbrett, slik at du kan bruke det til å planlegge neste rute hjemmefra, eller for å flytte all data med deg når du skifter telefon
 • Se AIS (Automatic Identification System) fartøy fra helikopterperspektiv, MMSI-nummer eller anropssignal. *
 • Fullskjerm-display hvor all nødvendig informasjon vises tydelig
 • Lagre deler av kartet offline slik at du slipper å være tilkoblet nett. **
 • Kurs
 • Fart over grunn
 • Trippmater
 • Bruk appen på både telefon og nettbrett med samme abonnement (så lenge begge enheter bruker samme operativsystem, se mer info under)

For en komplett liste over funksjoner se Apple App Store eller Google Play.

* AIS- funksjonen i appen kan ikke erstatte en dedikert AIS-mottaker da data i appen kommer fra faste mottakere langs kysten som i blant ikke fanger opp alle fartøy.
** Kartene er de samme som i gratisversjonen, ingen ekstra områder tilkommer. Hvor store kartutsnitt du kan lagre avhenger av lagringskapasiteten på telefonen din.

Hvordan kansellerer jeg abonnementet mitt?

Android: instruksjoner for Google Play
iOS: App Store-instruksjoner

Hvorfor kan jeg ikke se sjøkart fra alle nordiske land som tidligere?

Avtalen vi har med våre dataleverandører gjør at vi ikke lenger kan tilby alle sjøkart gratis. Du får gratis sjøkart for appens primære land, resten av landene du kan kjøpe gjennom Pro eller separate abonnementer.

Hvorfor ser jeg ikke lenger båtikonet, eller kan jeg låse båten på skjermen i fri versjon?

Avtalen vi har med våre dataleverandører tvinger oss til å ta betalt ekstra for å vise bestemte funksjoner. Derfor har vi dessverre fjernet dem fra den gratis versjonen. For å få tilgang må du kjøpe Pro-abonnementet.

Hvor havner GPX-filene på Android-telefoner?

GPX-filene lagres i mappen Download/ og får navnet Eniro-Nautical_[dato].gpx

Offline kart

For å kunne bruke kart uten tilgang til Internett må du laste ned et kartutsnitt. Prøv først med et lite område, som f.eks. Middagsbukta. For å teste at det fungerer kan du etter nedlastingen slå på Flymodus på telefonen og zoome inn på Middagsbukta. Dersom du ser alle detaljer så fungerer offlinekartet som det skal. Velg flere mindre kartutsnitt istedenfor et stort for å spare lagringskapasitet på telefonen.

Pro-abonnementet på flere enheter eller flytte abonnementet til en ny telefon?

Så lenge du bruker den samme Google / Apple-kontoen som når du opprettet Pro-abonnementet kan du bruke det på samme flere enheter og kun betale for et abonnement. Dersom du har en miks av Android og iOS-enheter må du dessverre abonnere to ganger. Eniro bruker Apple App Store og Google Play og deres betalingsfunksjoner i våre apper. Det er to separate plattformer, og derfor kan ikke Android appen se at du har kjøpt et Apple abonnement og vice versa.  

Flytt date og abonnement til en ny telefon/nettbrett

Slik flytter du dine POIer, ruter og plotterdata til en ny telefon:

 • På den gamle telefonen, i sidemenyen: Logg inn i appen. Dette gjør at all din data lagres i vår lagringssky.
 • På den nye telefonen: Sørg for å være innlogget med samme Betal-ID som på den gamle telefonen (dersom det ikke er mulig så starter du et nytt abonnement)
 • På den nye telefonen, i sidemenyen: Log inn i appen. All din data hentes fra vår lagringssky og er nå tilgjengelig på både den gamle og nye telefonen din.

Google / Apple-konto og konto for å lagre data – hver er forskjellen?

Appen bruker to ulike kontoer for å håndtere ulike funksjoner. I og med at funksjonene bare finnes i betalversjonen er de avhengig av hverandre.

 • Betal-ID: Du betaler for abonnementet via Googles eller Apples betalingsfunksjoner. Om du bruker samme ID spå flere telefoner betaler du bare en gang.
 • App-innlogging: Appen gir mulighet til å lagre POIer mm. For å se dette på flere enheter må du logge inn i appen (akkurat nå bruker vi innlogging via Google og Facebook).
 • For å se de samme POIer mm på flere enheter logger du inn med samme app-innlogging på begge enheter. Siden denne innloggingen er separat fra Betal-ID fungerer den uavhengig av om du har en blanding av iOS og Android eller kun f.eks iPhone/iPad.

Jeg har et Pro-abonnement men får det ikke frem på min nye iPhone/iPad

Sørg for å være innlogget med den samme Apple-ID. Bruk sidemenyen > Reinstaller Pro-versjonen for å få tilgang til Pro-funksjonene på din nye iPhone/iPad.

Jeg ser ikke min posisjon på kartet / farten oppdateres ikke

Kontroller at du har gitt appen tilgang til din posisjonsinfo. Android: Gå inn i Androids systeminnstillinger > Apper > Gule Sider På Sjøen > Tilganger og sørg for at Posisjon er aktiv. iOS: Klikk på det røde ikonet «No GPS» og følg instruksjonene.

Posisjonen i min iPad er ikke korrekt

iPad-modeller med kun WiFi (som mangler SIM-kort) har ingen GPS. Den vil av og til kunne lokalisere deg når du er koblet til et WiFi-nett men ikke når du ikker er tilkoblet Wifi. Lokale HotSpots via telefonen formidler ikke geoinformasjon så det hjelper ikke. For å kunne se din posisjon må du derfor ha en iPad WiFi + Cellular.

Hvilke farvann dekkes av tjenesten?

Tjenesten dekker hele Norges, Sveriges og Finlands kyst samt de største sjøene. Kartene er S57-kart fra Kartverket i Norge og Sjöfartsverket i Sverige. Sjøkartene skiller seg ikke fra gratisversjonen til betalingsversjonen av appen. Det tilkommer ikke noe ekstra kartmateriell, kun muligheten til å lagre sjøkart for offline bruk.

AIS – en viss båt savnes

Vi får data via landbaserte AIS-mottakere. Disse fanger i blant ikke opp alle båter. Båter som er mindre enn 45 m filtreres dessuten bort av vår leverandør.

Symboler på sjøkartene

Kartene bruker Kartverkets symboler https://www.kartverket.no/globalassets/nautiske-publikasjoner/symboler-og-forkortelser-i-norske-sjokart.pdf