Generelle vilkår og betingelser

Brukeromtaler er levert av Eniro Norge AS ("Eniro").
Ved å bruke Nettstedet bekrefter du("Bruker") herved at du godtar følgende betingelser og vilkår ("Vilkårene") for bruk av innholdet på nettstedet, og bruk av funksjoner og tjenester sidene tilbyr ("Tjenesten"). Eniro forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, redigere, legge til eller fjerne hele eller deler av disse vilkårene når som helst og uten reservasjon.

Bruk av tjenesten

Innhold, layout og opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter Åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøringing for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Eniro Norge AS. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet på nettsidene. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Retningslinjer

 1. Ved innlevering av omtaler

  Når du leverer omtaler går du god for alt innholdet i omtalene. Videre står du inne for at omtalene er basert på egne erfaringer, og at du ikke utgir deg for å være en annen person enn du er.

  Du er alene ansvarlig for innholdet i omtaler du innleverer. Eniro tillater ikke omtaler som

  • er rasistiske, pornografiske eller på annen måte ulovlig og/eller krenkende
  • inneholder personhets, injurier eller er egnet til å skade andre personer eller virksomheter
  • krenker immaterielle rettigheter, herunder men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerettigheter og patentrettigheter, eller forretningshemmeligheter
  • inneholder konfidensiell informasjon og/eller opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner

  Omtalene må inneholde en begrunnelse for dine synspunkt og/eller en beskrivelse av din opplevelse, og skal ikke kun inneholde enkeltord som for eksempel "dårlig" eller "anbefales".

  Det er ikke tillatt å publisere reklame eller annen informasjon som reklamerer for egen virksomhet eller arbeidsgiver. Det er heller ikke tillatt å publisere lenker om det ikke er ytterst relevant, masseposte (spamme), eller tilby andre tjenester gjennom en omtale.

  Eniro forbeholder seg retten til etter eget skjønn å unnlate å publisere eller fjerne omtaler fra Gule Sider uten begrunnelse.

  Ved å innlevere omtaler, gir du Eniro en ikke-eksklusiv, vederlagsfri og evigvarende rett til å benytte omtalene i forbindelse med Gule Sider og annen markedsføring.

  Videre gir du Eniro rett til å tillate kunder og annonsører på Eniro sine tjenester å benytte omtalene i forbindelse med markedsføring, både i forbindelse med Gule Sider og i andre sammenhenger.

 2. Bruk av publiserte omtaler

  Publiserte omtaler er offentlig tilgjengelig uten vederlag i forbindelse med Gule Sider. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse av omtaler utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Eniro. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet i publiserte omtaler.

  Publiserte omtaler kan likevel benyttes gjennom at du gir Eniro rett til å tillate kunder og annonsører på Eniro sine tjenester å benytte omtalene i forbindelse med markedsføring, både i forbindelse med Gule Sider og i andre sammenhenger. Andre har ingen slik rett.

 3. Klager på omtaler

  Eniro mottar klager på omtaler og avgjør etter eget skjønn om klager skal tas til følge. Du kan klage ved å klikke på Rapporter knappen/lenken under hver omtale. Enkeltpersonsforetak kan reservere seg for muligheten til å omtales av Gule Sider sine brukere. Dette kan gjøres ved å kontakte oss.

Personvernerklæring

Informasjon om besøk på våre nettsider blir logget anonymt. Loggen inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger, men benyttes til statistikk som hjelper oss i arbeidet med å gjøre vårt nettsted funksjonelt og brukervennlig. Til formålet benyttes informasjonskapsler ("cookies"), elektroniske bilder ("web beacons") og scripts fra måleverktøyet Yahoo! Web Analytics.

Informasjonskapsler benyttes på de fleste nettsteder, og er små tekstfiler som lagres av nettleseren (Internet explorer, Firefox eller annet) på din PC. "Elektroniske bilder" er usynlige grafikkelementer som i dette tilfellet leses fra Yahoos nettsted, og brukes til måling av trafikk på nettstedet. Yahoo!s retningslinjer for personvern gir deg rett til å nekte oss å bruke disse besøksdataene.